Orez ovocných stromov a kríkov

Správnym zapestovaním koruny ovocného stromu v mladosti nastavujeme to, akým smerom budeme korunu stromu udržiavať po zbytok jeho života. Je to nekončiaci proces, ktorý treba pravidelne opakovať, aby sme dosahovali tú najlepšiu úrodu, ktorú nám strom vie dať. Každý strom má svoje špecifické požiadavky na orez, preto nie je jedno v akom termíne a akým spôsobom ovocné stromy režeme. Orez broskyne robíme v inom termíne ako orez orecha, a zase čerešňu režeme inak višňu. Na základe osobnej obhliadky vám odporučím správny termín a nutný rozsah orezu stromu tak, aby sme mu orezom neublížili a maximalizovali budúcu úrodu a zlepšili jeho zdravotný stav.