Imperial Green prijmovy doklad

Platobné podmienky

Platba prebieha vždy pred začiatkom prác na stromoch.
Zákazník po prijatí hotovosti obdrží príjmový doklad a v priebehu 24 hodín mu je elektronicky zaslaná faktúra.