Platobné podmienky

Po skončení prác a prijatí peňazí od  klienta je následne cez virtálnu  registračnú pokladnicu vystavený pokladničný doklad, ktorý je klientovi  zaslaný na emailovú adresu. Pri zakázkach väčšieho rozsahu je možné od  klienta požadovať zálohovú platbu.