Ing. Andrej Beňa

Záhradníctvu som sa začal venovať ešte počas štúdia na Strojníckej Fakulte STU kedy som založil spoločnosť IMPERIAL GREEN, najskôr ako živnosť a neskôr ako s.r.o. Po skončení vysokej školy som sa zamestnal v odbore, ktorý som vyštudoval a záhradkárčenie som robil popri zamestnaní, tak ako je tomu do dnešného dňa. Práca v záhradách je mojim koníčkom a potešením, a ošetrovanie ovocných stromov, z ktorých máme najväčší osoh obzvlášť. Som strojár, ktorý sa venuje stromom z nadšenia. Svet nie je čierno-biely, príroda a ľudia sú rozmanití. Preto si myslím, že aj strojár môže byť dobrým záhradníkom. Pre rozšírenie mojich vedomostí o ovocných stromoch absolvujem odborné školenia v ovocných sadoch a študujem odbornú literatúru. Ovocné stromy majú nevyčísliteľnú hodnotu pre človeka, preto sa ich snažím ošetrovať tak, aby nám robili spoločnosť čo najdlhšie a zásobovali nás počas svojho života tými najlepšími plodmi.

Kontaktujte nás